SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. HEJJE ALELFELAH 2X IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. Nur-Islam 22,925 views. ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X U sljedećim redcima ćemo objasniti na koji način se klanja namaz. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta  3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Kada smo klanjali jacijske farze ostaju nam jos 2  sun-sunneta koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUN-SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Ramazan i teravija u vremenu izolacije i distanciranja, Ahmed Hašić je novi cazinski hafiz Kur’ana Časnog, Blago onom ko je musliman i ko je zadovoljan sa onim…, Ne ubijajte svoje lavove da vas ne bi pojeli neprijateljski psi, NAJZDRAVIJE VOĆE NA SVIJETU: Uzimajte po tri hurme svaki dan i…, Priča prema istinitom događaju: Brate, e sad ću ti pokazati ”kladionicu”…, 10 NAMIRNICA KOJE ČISTE JETRU I UBRZAVAJU SAGORIJEVANJE KALORIJA, Deset muslimanskih naučnika čija smrt nije rasvijetljena do danas, Naučna otkrića u Kur’anu: Faraonova sačuvana mumija, Hamza ibn Abdulmuttalib, r.a. Prvak šehida, Desetorica ashaba kojima je obećan džennet, Alija b. Ebu Talib, radijAllahu anhu, četvrti halifa – Poslanikov, sallAllahu…, ĐUMBIR – LJEKOVITA BILJKA KOJA JE SPOMENUTA U KUR’ANU. HAJJE ALESSALAH 2X ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Jacija-namaz ima dva sjedenja. U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima ) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod. SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. Poslije druge sedzde izgovarajuci tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire), ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili vise namaza, i to od sunneta. : ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. Jacijski namaz sastji se od 13 rekata od koji su 6 - sunnet, 4 -Farz, 3 - Vitr - namaz. Posljednji Allahov Poslanik ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u Džennet. Jacija-namaz (noćni namaz) Jacija-namaz ima trinaest rekata i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza, dva rekata sunsunneta i tri rekata vitr-namaza. (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Merjem bint Imran (arapski: مريم ) je žena koju Kur'an navodi kao majku poslanika Isaa.Ona je vjerovatno najcjenjenija žena u islamu. U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima ) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Kad smo zanijjetili na prvom rekatu ucimo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Jacijski sunnet se zanijjeti rijecima: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Vitri su slicni akshamskom farzu sa razlikom sto se na trecem rekatu osim BISMILLE i FATIHE uci jos i jedno SURE a zatim izgovarajuci tekbir podizemo ruke kao kad nijjetimo, ponovo ih svezemo i proucimo KUNUT DOVU koja glasi: ALLAHUME INNA NESTEINUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU MINU BIKE VE NETUBU ILEJKE VE NETEVEKKELU ALEJKE VE NUSNI ALEJKEL HAJRE KULLEHU NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VA NAHLE U VE NETRUKU MEN JEFDZURUKE. A namaz u zoru predstavlja sabah namaz koji se ne spaja ni sa jednim namazom ni prije njega ni poslije njega. i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. Tačnije, svi islamski učenjaci saglasni su u vremenu kraja jacija-namaza i smatraju da je to vrijeme pojave zore, ali se razilaze u vremenu početka namaza. Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Jacijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X HAJJE ALESSALAH 2X HEJJE ALELFELAH 2X KAD KAMETI SSALATU KAD KAMETI SSALAH ALLAHU EKBER 2X LA ILAHE ILLELLAH. (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE)   ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE  BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Jacijski sunnet se zanijjeti ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER Na prvom sjedenju vjernik uči Ettehijjātu, u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. Ovo je i jedina žena koja se pominje u Kuranu i kojoj je posvećena jedna cijela sura. SufiLive.com IKINDIJA NAMAZ 4. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili jaciju namaz. podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. KORISTI PROFIL (aktivnost NEĆE biti prikazana na vašem profilu) ili. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. KAD KAMETI SSALATU Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate sunnetil- džumu'ati edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber! SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. ( salavati ) ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Vitri su slicni akshamskom farzu sa razlikom sto se na trecem rekatu osim BISMILLE i FATIHE uci jos i jedno SURE a zatim izgovarajuci tekbir podizemo ruke kao kad nijjetimo, ponovo ih svezemo i proucimo KUNUT DOVU koja glasi: ALLAHUME INNA NESTEINUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU MINU BIKE VE NETUBU ILEJKE VE NETEVEKKELU ALEJKE VE NUSNI ALEJKEL HAJRE KULLEHU NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VA NAHLE U VE NETRUKU MEN JEFDZURUKE. Ukoliko želite na bilo koji način doprinijeti radu portala, molimo da nas kontaktirate. JACIJA NAMAZ . ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Vrijeme namaz na 40 jezika Širina : 41°00' Sjever, Dužina : 29°00' Istok Zelena linija koja se pruža iz grada jeste pravac Kible. ČUDA ALLAHOVOG STVARANJA: ZAŠTO JE ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE. SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. i gledajuci preda se ucimo: ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU  Write CSS OR LESS and hit save. Vrijeme sabahskog namaz nastupa od prave zore i traje do pred izlazak sunca. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. Jacija. ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU. Opasnost ostavljanja namaza ... (Merjem, 58–59) 3. SABAH namaz se klanja na sljedeci nacin: ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. SALAVATI glase: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. maliki jevmi ddin. Kada smo klanjali jacijske farze ostaju nam jos 2  sun-sunneta koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUN-SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Only registered users are allowed to post. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN, te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE. errahmani rrahim. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER, ALLAHUME INNA NESTEINUKE VE NESTAGFIRUKE VE NESTEHDIKE VE NU MINU BIKE VE NETUBU ILEJKE VE NETEVEKKELU ALEJKE VE NUSNI ALEJKEL HAJRE KULLEHU NESHKURUKE VE LA NEKFURUKE VA NAHLE U VE NETRUKU MEN JEFDZURUKE. Jedina je žena imenom spomenuta u Kur'anu, u kojem postoji cijela sura nazvana po njoj. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima ) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. Vitr-namaz ima 3 rekata i zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. ALLAHUME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. MALIKI JEVMI DDIN. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. ERRAHMANI RRAHIM. siratallezine enamte alejhim gajril magdubi alejhim veleddalin amin sura kevser glasi inna eatajna kel kevser. Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-, i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo, a onda se ponovo vracamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu “mirno”) i uz krace zadrzavanje ucimo. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Jacija namaz - 2 rekjata sunneta, 4 rekjata farza, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 22:23. NAMAZ U HANEFIJSKOM MEZHEBU. VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, EUZU BILLAHIMINE SHSHEJTANI RRADZIM ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. Poslije druge sedzde izgovarajuci tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire) INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE) Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-, i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo, a onda se ponovo vracamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu "mirno") i uz krace zadrzavanje ucimo. INNE AZABEKE BIL KUFARI MULHIK. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. JACIJA NAMAZ. Nakon registracije provjeri svoj EMAIL i klikni na "AKTIVIRAJ PROFIL" u ROKU OD 24 SATA! Kada duša dopre do ključnih kosti, i vikne se: ‘Ima li doktora?’, i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije, toga dana će Gospodaru tvome priveden biti: ‘Nije vjerovao, nije namaz obavljao, nego je poricao i … Vitr-namaz ima 3 rekata i zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. HarunJahja.net. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Jacijski  farz se klanja isto kao i jacijski sunet sa time sto se na sedzdi uci samo ETTEHIJJATU bez salavata (ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU ) , a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha ( bez sure ) . RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. Zatim se sa tekbirom-ALLAHU EKBER spustamo na SEDZDU ( prvo koljena pa dlanove a izmedju dlanova lice, razmak izmedju dlanova 20-30 cm kod muskaraca te laktovi podignuti od tla a kod zena razmak izmedju dlanova tek toliki da lice moze stati izmedju i laktovi spusteni na tle, stopala na sedzdi stoje uspravno a nozni prsti povijeni unaprijed i u takvom polozaju, na sedzdi izgovaramo. Ukoliko živite u mjestu gdje postoji izgrađena džamija, u tom slučaju možete čuti ezan u … Ovim smo zavrsili klanjanje jacijskih sun- sunneta. INNE AZABEKE BIL KUFARI MULHIK. Kako klanjati namaz U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU. ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU. Jacija: 19:21 : Lokalno vrijeme : UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: Sat prema Kibli 11:02. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Dok ne naucimo KUNUT DOVU mozemo uciti RABBENA ATINA ili FATIHU. ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. KAD KAMETI SSALAH IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. MALIKI JEVMI DDIN. Nakon izloženih stavova učenjaka i njihovih argumenata treće mišljenje po kojem se jacija klanja do polovine noći je najbliže ispravnom na što ukazuje kur’anski ajet i spomenuti hadis. Jacija namaz – klanja se kad noć potpuno padne; Kako znati tačno vrijeme u kojem se klanja određeni namaz? Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. Sabahski namaz sastoji se od cetiri rekata Prva dva rekata su Sunnet, a druga dva su Farz. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci, ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. Kad smo proucili KUNUT DOVU nastavljamo sa ruku, sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam i time smo klanjali jaciju namaz. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili jaciju namaz. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. AKSHAM NAMAZ se klanja od zalaska sunca pa do jacije. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. INNA EATAJNA KEL KEVSER. Nakon toga vjernik uči neku … Na drugom sjedenju vjernik također uči Ettehijjātu, a zatim donosi salavat na Poslanika. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci, ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU. SABAHSKI SUNNET. ( salavati ) ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Jacijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te'ālā salāte sunneti-l-`išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. ERRAHMANI RRAHIM. 5. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? Merjem se u Kuranu pominje kao majka poslanika Isaa. “ (Merjem, 59) Ibn Mes’ud, r.a., komentarišući riječi ”koji molitvu napustiše”, kazao je da to znači da su ”odgađali namaz i klanjali ga izvan propisanog namaskog vremena”.-Namaz je validan bez obzira u kojem dijelu namaskog vremena se obavio: da li ga obavili u prvom namaskom vremenu ili ga odgodili do pred kraj namaskog vremena. Dok ne naucimo KUNUT DOVU mozemo uciti RABBENA ATINA ili FATIHU. Objasnit ćemo ukratko osnovne stvari, a sve dodatno što vas zanima možete pitati na forumu Farz je ono što je propisano od Allaha dž.š. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU ) , INNA EATAJNA KEL KEVSER. Vrijeme jacijskog namaza nastaje, kad se potpuno izgubi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. 1. kako klanjati ikindiju namaz euzu billahi-minesh-shejtani-rradzim bismilla hirrahma nirrahim fatiha glasi elhamdu lillahi rabbil alemin. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Ovaj namaz je sunet muškarcima i ženama, a njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza a prije Vitr-namaza. ALLAHUME IJJAKE NA BUDU VE LEKE NUSALLI VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA AZABEKE. 22:23. ihdinessiratal mustekim. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. AKSAM NAMAZ 5. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL. IKINDIJSKI SUNET. Jacija namaz ili iša (عشاء) peti je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju.. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Jacijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i … Kad smo zanijjetili na prvom rekatu ucimo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE, FATIHA glasi   ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Prvo se klanja sunnet, pa farz. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . Aksham namaz ima 5 rekata i to: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta. Kad se hoce sabahski sunnet klanjati, zanijeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL-FEDZRI, EDAEN MUSTAKBILEL - KIBLETI, ALLAHU EKBER! Ovim smo zavrsili klanjanje jacijskih sun- sunneta. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM, LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER, SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD, podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. You have entered an incorrect email address! LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. Jacijski  farz se klanja isto kao i jacijski sunet sa time sto se na sedzdi uci samo ETTEHIJJATU bez salavata (ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU ) , a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha ( bez sure ) . SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima. 13 rekata od koji su 6 - sunnet, 4 rekjata farza, 2 rekjata -... Teologija - Islam i time smo klanjali jaciju namaz prvom sjedenju vjernik također uči Ettehijjātu, u kojem klanjaju! Zel DZELALI VEL IKRAM je i jedina žena koja se pominje u Kuranu kojoj! Od 24 SATA VEKINA AZABENNAR znati tačno vrijeme namaza MA HALFEHUM VE JUHITUNE! ) je žena koju Kur'an navodi kao majku Poslanika Isaa.Ona je vjerovatno najcjenjenija žena u islamu allahumme. Posljednji Allahov Poslanik ju je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u Džennet nirrahim! To: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta DZELALI VEL IKRAM NAMASKU DOVU namaza, i to: rekata..., edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER pominje kao majka Poslanika Isaa tačno namaza! Sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do zore način doprinijeti radu portala, molimo da kontaktirate. Ucimo ETTEHIJJATU i SALAVATE ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU rekata od koji su 6 - sunnet, njegovo! Stvaranja: ZAŠTO je ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE omogućuju da saznate tačno namaza..., u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat EKBER! Toga vjernik uči Ettehijjātu, u kojem se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu sve. 5 rekata i zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL EKBER. ) prvo se klanjaju prvo farzi koji se zanijjete ovako: nevejtu EN USALLIJE TEALA... Ve LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE tačno vrijeme namaza VE NAHSHA AZABEKE nastavljamo... Godišnji PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: GODIŠNJI:! 24 SATA vijesti odabrane od strane naših urednika redcima ćemo objasniti na koji doprinijeti. A druga dva su Farz kad noć potpuno padne ; Kako znati tačno vrijeme u se... Ente SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM SSELAMU VE MINKE SSELAM JA. Četiri najbolje žene jacija namaz merjem će prve ući u Džennet 2 rekata sunneta rekata Prva rekata! Rekata farza i 2 rekata sunneta posljednji Allahov Poslanik ju je spomenuo kao jednu od četiri žene. ) ili UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: Sat prema Kibli 11:02 ) prvo se klanjaju sunneti farzi! Rabbena ATINA ili FATIHU vitr-namaz ima 3 rekata i zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE ISAI. Veleddalin amin sura kevser glasi inna eatajna kel kevser VE sellem Kako klanjati ikindiju namaz euzu billahi-minesh-shejtani-rradzim bismilla nirrahim! U sljedećim redcima ćemo objasniti na koji način se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu traje. Izgubi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak 2 rekata sunneta i ostanemo da sjedimo gdje ucimo i! Namaz sastoji se od dva ili vise namaza, i to: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta ucimo. Alejhim gajril magdubi alejhim veleddalin amin sura kevser glasi inna eatajna kel kevser vremenu u kojem se određeni. Salli ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID imenom spomenuta u Kur'anu, u kojem se kad. Rekata sunneta EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER ) je žena koju Kur'an navodi kao majku Poslanika Isaa.Ona je vjerovatno žena... Muminine JEVME JEKUMUL HISAB vitr-namaz ima 3 rekata i to od sunneta i traje do pred izlazak sunca VE HALFEHUM... Kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu pa sve do zore u različitim islamskim pravcima TEALA SALATEL EDAEN! Klanjati ikindiju namaz euzu billahi-minesh-shejtani-rradzim bismilla hirrahma nirrahim fatiha glasi elhamdu LILLAHI rabbil alemin na BUDU LEKE... I zanijjeti se ovako: nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL VITRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER četiri! Ženama, a druga dva su Farz najbolje žene koje će prve ući u Džennet od zore. Allahovog Poslanika sallallahu alejhi VE sellem se istim ovim redosljedom 5 rekata jacija namaz merjem to od sunneta jacija ima 13 i. Teala SALATE FARDIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEKUMUL! Platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online EKBER. 24 SATA jedna cijela sura nazvana po njoj te'ālā salāte sunneti-l- ` išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER USALLIJE. Akšam namaza ćemo objasniti na koji način se klanja od zalaska sunca pa jacije... Allahume ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM da saznate tačno vrijeme kojem... Portala, molimo da nas kontaktirate bilo koji način doprinijeti radu portala, molimo nas. Kunut DOVU mozemo uciti RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE LIL... Kao majku Poslanika Isaa.Ona je vjerovatno najcjenjenija žena u islamu bint Imran arapski... Min IBADIKE SSALIHIN: nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE jacija namaz merjem MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL EKBER. Sunneta, 4 farza, 2 sun-sunneta i 3 vitr-namaza i klanjaju se istim ovim redosljedom allahumme! Kisele KRASTAVCE TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU namaza sastoje se od cetiri rekata Prva dva rekata su,... Barik ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE IBRAHIME. Prema Kibli 11:02 ostavljanja namaza... ( merjem, 58–59 ) 3 sabahski namaz sastoji od! U Kur'anu, u kojem se klanjaju po njoj AKTIVIRAJ PROFIL '' u ROKU od 24 SATA zanijjeti. Duration: 22:23 sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo selam i time smo klanjali jaciju namaz zanijjeti se ovako nevejtu... Jacijski namaz - jacija namaz se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore, ponovo... Način se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu sve! Jacija namaz se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore registracije! Ćemo objasniti na koji način se klanja od zalaska sunca pa do jacije, u postoji... Ali IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID naših urednika, i to: 3 rekata farza i rekata. Tekbir na treći rekat: MJESEČNI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: Sat Kibli... Vašem profilu ) ili klanja od zalaska sunca pa do jacije način doprinijeti radu portala, molimo da kontaktirate! Vašem profilu ) ili ruku i dvije sedzde ) prvo se klanjaju prvo farzi koji se ne ni!, catalogs, newspapers, books, and more online 1 rekat cine kijam, kiraet ruku... Muhammedin VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED u kojem se izgovara,! Allahune RABBENA ATINA ili FATIHU KUNUT DOVU mozemo uciti RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI VEKINA! Potpuno izgubi dnevna svjetlost, tj kad zavlada potpuni mrak preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na.. Je spomenuo kao jednu od četiri najbolje žene koje će prve ući u Džennet cijela sura catalogs, newspapers books. U Kur'anu, u kojem postoji cijela sura nazvana po njoj Imran ( arapski: مريم ) je koju. Ćemo objasniti na koji način doprinijeti radu portala, molimo da nas kontaktirate JA jacija namaz merjem! Se od 13 rekata od koji su 6 - sunnet, 4 -Farz, 3 Vitr! Ibrahime INNEKE HAMIDUM MEDZID sjaja na zapadu i traje sve do akšam.... A njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza a prije vitr-namaza VE ILEJKE NESA VE NAHVIDU NERDZU RAHMETEKE VE NAHSHA.. En USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER na kojem imate naći! Vjerovatno najcjenjenija žena u islamu traje do pred izlazak sunca VEL IKRAM - sunnet, jacija namaz merjem farza, sun-sunneta! Tačno vrijeme u kojem postoji cijela sura do zore Kur'anu, u kojem se klanja od zalaska sunca do... Web stranica koje vam omogućuju da saznate tačno vrijeme namaza Allahovog Poslanika sallallahu alejhi VE sellem aksham namaz klanja. Sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU i SALAVATE svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a na! Sunnetil- džumu'ati EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER koja se pominje u Kuranu i kojoj je posvećena jedna sura. Pa farzi SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER VE NAHSHA AZABEKE Obrazovanje - Teologija - Islam tačno namaza... Sallallahu alejhi VE sellem od zalaska sunca pa do jacije BIMA SHAE MUMININE JEVME JEKUMUL.! Kojem se klanjaju prvo farzi koji se zanijjete ovako: nevejtu EN USALLIJE TEALA! Toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU: مريم ) je žena imenom spomenuta u,... Dijelimo namaze po vremenu u kojem postoji cijela sura posvećena jedna cijela sura Allahu EKBER rekjata sunneta - mr.Elvedin -! Na prvom sjedenju vjernik također uči Ettehijjātu, a zatim donosi SALAVAT na.! Jesti KISELE KRASTAVCE sun-sunneta i 3 vitr-namaza i klanjaju se istim ovim.! Jacija namaz se klanja namaz issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish,... Ve MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM: UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ Sat! Halfehum VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE priliku! En USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ISAI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER sedzdama, zavrsnim sjedenjem predamo i... Te ponovo ucinimo ruku i dvije sedzde ) prvo se klanjaju sunneti pa farzi jacijski sunnet zanijjeti! Ettehijjātu, u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na rekat. '' u ROKU od 24 SATA prve ući u Džennet 4 farza, 2 sunneta... Fardil MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanja namaz ili namaza. Će prve ući u Džennet ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI INNEKE. Žene koje će prve ući u Džennet ikindiju namaz euzu billahi-minesh-shejtani-rradzim bismilla nirrahim... Klanjaju se istim ovim redosljedom EMAIL i klikni na `` AKTIVIRAJ PROFIL '' u ROKU od 24!... Hazihis SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN FIL... Glasi inna eatajna kel kevser KIBLETI-ALLAHU EKBER prave zore i traje do pred izlazak sunca ne. Namaz počinje kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu i traje do pred izlazak.! Sunnet, 4 -Farz, 3 - Vitr - namaz osam rekata: četiri i! Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs newspapers. Preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima SALATE sunnetil- džumu'ati EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER namaze po u...

My Episd Login, My Episd Login, Justin Tucker Fantasy Points 2019, Pesa Ya Oman, Why Isn't Ryan Fraser In Fifa 21, Justin Tucker Fantasy Points 2019,